Blog


Police notice

Er woont hier ene Floris die zegt dat hij illegaal vuurwerk bij zijn ouders in Franeker heeft liggen. Blijkbaar moet ik hem dankbaar zijn dat hij dat niet onder mijn neus afsteekt. Kan dat even in beslag worden genomen? Zijn gegevens zijn wel bekend bij de gemeente.

Mijn overbuurman steekt ook wel elk jaar iets illegaals af. Het knalt veel te hard.

Google Docs

The large pages (legal issues, Quran, and psychological model) are moved to google docs. I keep the originals elsewhere, of course.

Relevant links should have been updated.


Edit:

I have to start using a different web design program (unfortunately).

I would have preferred to update the website when I had staff. Now I have to do it myself.

The software I plan to use has more options concerning screen sizes (smartphones) but I can’t be bothered to copy the entire website into that program AND format it for every screen size. So I’m copying most of the text to Google Docs.

© Koos Swart 2013